Quan demanar ajuda?

Trastorns de la conducta alimentària

Els dèficits en la gestió de les emocions poden desembocar en una restricció de la ingesta d’aliments, en conductes de purgació com el vòmit, en comportaments de compensació després d’haver menjat, com ara realitzar activitat física de manera compulsiva o fer ús de laxants i diürètics.

Així mateix, es pot produir una pèrdua de control sobre les quantitats d’aliment ingerit, a vegades en forma d’afartaments, que dóna lloc a descompensacions de pes, a sentiments de culpabilitat intensos o a comportaments d’autocàstig.

Aquestes conductes solen estructurar-se en trastorns psicològics com la bulímia nerviosa, l’anorèxia nerviosa, i altres menys coneguts com l’ortorèxia i la vigorèxia. L’obesitat, sent un trastorn de base orgànica, presenta una dimensió psicològica important que pot requerir l’ajuda d’un psicoterapeuta per a ser abordada.