Quan demanar ajuda?

Experiències traumàtiques

Les experiències traumàtiques són situacions d’indefensió i de desprotecció en què les persones senten que han perdut el control sobre les seves vides, i ja no tenen accés a fonts de seguretat. Aquestes situacions poden ser puntuals, com ara un accident de trànsit, una agressió, un atracament, una caiguda amb lesions greus, i, fins i tot, una crisi d’ansietat. A més, existeixen experiències traumàtiques que es van acumulant al llarg de la vida, quan les persones queden exposades de manera repetida a maltractament, abusos, negligència dels pares i cuidadors, i altres fonts d’indefensió o perill.

Arran d’aquestes experiències negatives s’experimenten dificultats en la vida actual. Entre les més freqüents hi ha ansietat, problemes emocionals, aïllament, decaïment, depressió, fenòmens dissociatius, baixa autoestima, dificultats per establir relacions segures i duradores, addiccions, somatitzacions i alteracions de la ingesta i del son.

Habitualment no es pensa en la relació d’aquestes dificultats amb les experiències patides, que sovint ni tan sols es recorden. En canvi, es pateixen les seqüeles que deixen, i es busca amb tenacitat una solució que aporti una milloria, que, tanmateix, solament s’obté parcialment o temporàniament, o que mai no arriba.

Oferim un enfocament terapèutic orientat a enfortir els recursos de les persones davant de les situacions que desencadenen les respostes traumàtiques i a reprocessar les experiències passades, de manera que deixin d’interferir amb el present. Es tracta d’un abordatge que presta atenció a sensacions i a moviments, més que a la narració, amb una base en la pràctica de la consciència plena i fonamentat en la neurociència.