Quan demanar ajuda?

Depressió

La depressió es manifesta a través d’un conjunt de senyals, com tenir un baix estat d’ànim, un sentiment d’indiferència i distància de tot, acompanyat per altres fenòmens, com ara la fatiga, irritabilitat, culpabilitat, trastorns de la son i/o de l’apetit, i pensaments i sentiments negatius al voltant de la vida i d’un mateix.

També és habitual que minvin les forces per a fer les activitats habituals i que aparegui la sensació que tot costa un gran esforç. En ocasions, l’estat depressiu ve acompanyat pel desig de mort. En molts casos, la persona afectada es retreu no ser capaç de reaccionar i afrontar ella sola aquestes dificultats, i per aquest motiu no pensa a demanar ajuda al professional.

La depressió pot presentar-se per crisis agudes que se superen i donen pas a temporades de més estabilitat, o constituir un baix estat anímic de fons que persisteix durant anys i pot derivar en una distímia.