Quan demanar ajuda?

Una ajuda psicològica pot ser necessària quan s’experimenta patiment, desorientació, quan es té la sensació d’estar perdut o de necessitar un espai de diàleg i reflexió.

Sovint, les persones pateixen i no saben encasellar el motiu dels seu dolor dins una etiqueta, però tot malestar que ens sobrepassi i requereixi aprendre noves estratègies per afrontar-lo o reactivar recursos propis pot esdevenir un motiu de consulta.

Aquest malestar o la presència de símptomes indica que es requereix un canvi en la manera de pensar, de sentir i de relacionar-se, afrontar la por de perdre el control i deixar enrere una manera de funcionar que ja no és satisfactori.