Teràpia de parella

Teràpia de parella

Al llarg de la seva història les parelles travessen fases que comporten un procés de creixement i canvis progressius. Una de les maneres de descriure aquestes fases és com una successió d’etapes de fusió, de diferenciació i d’unió.

Les transicions entre una etapa i l’altra poden donar lloc a crisis, que se superen de diverses maneres, o bé amb l’enfortiment del vincle, que es torna més madur, o bé mitjançant una separació que permeti als dos membres de la parella seguir evolucionant com a persones, cadascun pel seu compte.

La teràpia de parella facilita la identificació de les necessitats mútues i individuals de cada membre de la parella, i esbrinar com es poden ajudar recíprocament per satisfer-les. Així mateix, s’analitzen els patrons conflictius repetitius i es construeixen noves maneres de comunicar, entre les quals destaquen l’escolta, l’acceptació i l’autonomia.

En certes ocasions es reconeix que el més adequat és separar els camins, i, en aquest cas, la psicoteràpia facilita que això es doni dins del respecte mutu, fent presents els aspectes positius que han caracteritzat la vida en comú durant les millors etapes.