Teràpia per a adults

Teràpia per a adults

Espai de teràpia personal en què es promou un canvi en la manera d’enfocar les dificultats, i que facilita noves experiències sobre un mateix i dels altres.

Un dels factors principals en què es fonamenta la psicoteràpia és l’establiment d’una aliança ferma entre la persona que consulta i el terapeuta. Això implica que s’obri un espai de diàleg i reflexió i que es construeixi un acord i una relació de col·laboració entre els dos.

A més, comporta que s’identifiquin uns objectius comuns i s’estableixin certes tasques o camins que ajudaran a aconseguir-los. Periòdicament, els objectius plantejats es van revisant i, en funció del resultat, s’estableixen noves fites o es prepara la finalització del procés terapèutic i la separació, dedicant un espai important a la prevenció de possibles recaigudes.