Teràpia familiar

Teràpia familiar

Recomanada en cas de conflictes entre cònjuges, entre pares i fills o bé quan un membre de la família presenta algun símptoma que per ser resolt pugui requerir de la col·laboració de la resta de membres.

En les sessions de teràpia familiar s’escolta l’opinió i es dóna veu a tots els membres de la família per captar el malestar de cadascú i buscar objectius en comú.

Aquest format també implica que les sessions siguin d’hora i mitja i es divideixin en una primera part on s’escolta i atén a la família, seguit d’una segona part en què, després d’una petita pausa, es fa una devolució consensuada del que s’ha observat i que ajudi la família a seguir fins a la trobada succesiva.