Teràpia per a adolescents

Teràpia per a adolescents

Durant aquesta etapa de la vida, compresa entre la infantesa i l’adultesa, es facilita que els adolescents puguin créixer, responsabilitzar-se de les tasques que els correspon per la seva edat i alliberar-se de càrregues emocionals que no els pertanyen.

Espai en què es promou el desenvolupament i el camí cap a l’autonomia, vetllant per acompanyar els aspectes més infantils i facilitar el sorgiment d’aspectes més adults.

Respectant el ritme de creixement de cada noi o noia, intentem ajudar a resoldre tant les dificultats pròpies de l’edat com les particulars de cadascú. En aquest espai, valorem de manera personalitzada si el tractament més indicat és una teràpia individual, familiar o una combinació de totes dues.