En virtut d’ allò establert a la Llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, i de la LSSICE 34/2002, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer “Dades personals”, propietat de Maria Monini.

L’informem que té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a monini.maria@gmail.com