Maria Monini és psicòloga i té una visió integradora de la psicoteràpia. La integració de models teòrics li permet atendre els problemes psicològics amb amplitud, dissenyant tractaments complets i individualitzats per a cada cas.

Una orientació cognitivista

Maria s’inspira en l’orientació cognitivista de la psicologia i de la psicoteràpia i la posa en pràctica a les consultes de Barcelona, al barri de Sant Gervasi, Gràcia i L’Eixample, i al Maresme, a Arenys de Mar. Presta especial atenció a la manera en què la persona pensa, sent i actua. La relació entre les àrees dels pensaments, de les emocions i dels sentiments és el seu principal objecte d’estudi i d’intervenció.

El model constructivista

El marc cognitiu ha progressat cap a un model teòric i assistencial que es coneix com a constructivisme, model a què s’acull el nostre equip. Segons el constructivisme, cada persona construeix i entén la seva realitat basant-se en la seva experiència. Això vol dir que cadascú atribueix significats individuals i únics a les diferents situacions de la vida, donant-li un sentit propi.

A vegades, les perspectives de les persones deixen d’encaixar amb les exigències plantejades pel context on viuen, i es requereix un canvi perquè es tornin més adaptatives.

El model sistèmic

La psicoterapeuta també té formació i experiència en la teràpia sistèmica. Des d’aquest model es disposa de més dades i d’una major eficàcia en l’abordatge de problemes vinculats amb les relacions familiars -molt freqüentment de pares i fills- i de parella.

El model sistèmic es caracteritza per centrar la seva atenció en la família, entesa com un sistema, diferenciant-se, així, d’altres orientacions psicològiques que se centren en l’individu.

La família és un grup que s’organitza jeràrquicament, on cada membre desenvolupa una funció i ocupa un lloc. Cada membre influeix i és influït pels altres, exposat als canvis propis del cicle vital i a factors externs. El model sistèmic entén que quan un o més membres de la família presenten un símptoma –o malestar psicològic– aquest és l’expressió del malestar de tota la família, i no només d’un individu en particular.

El model teòric, però, contempla que sovint és difícil reunir a les sessions tota la família i, per això, posa l’accent en el fet que els terapeutes han de tenir tot el sistema en ment, encara que no el puguin venir a les sessions.

Orientació teórica · Orientación teórica

La teràpia familiar sistèmica

En les sessions de teràpia familiar s’escolta l’opinió i es dóna veu a tots els membres de la família per captar el malestar de cadascú i buscar objectius en comú.

Aquest format també implica que les sessions siguin d’hora i mitja i es divideixen en una primera part en què s’escolta i atén la família, seguit d’una segona part en què, després d’una petita pausa, es fa una devolució del que s’ha observat i que ajudi la família a seguir fins a la propera trobada.

Objectius

Un dels objectius de la teràpia familiar sistèmica és millorar la comunicació entre els membres de la família i, alhora, tenir en compte les solucions que la família ha intentat, que, sovint, estan perpetuant el problema, ajudant a mantenir l’equilibri familiar.

Famílies, parelles i individus

Així doncs, la comprensió sistèmica esdevé una manera complexa, però eficaç d’atendre no només famílies i parelles, sinó també individus que viuen i es relacionen constantment en un entorn que cal tenir en compte.