L’ús d’aquest web, www.mariamoninipsicologa.com, implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Aquesta web compleix amb el deure d’informació establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LISSCE), i amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD).

Dades identificatives

Dades identificatives de l’entitat propietària del domini www.mariamoninipsicologa.com:

Entitat: Maria Monini
Domicili: Carrer de la Font 4   08350 Arenys de Mar
NIF: X1214633A
Telèfon: 665152652
Adreça electrònica: monini.maria@gmail.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web, propietat de Maria Monini, atribueix la condició d’usuari, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal.

Ús del portal

El lloc web www.mariamoninipsicologa.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Maria Monini. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el cas que es produeixi aquest registre, l’usuari haurà de facilitar i mantenir de forma veraç, exacta, actualitzada i completa la informació sobre la seva identitat.

A més, es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés (codi d’usuari i contrasenya) que se li puguin proporcionar durant el registre, a no posar-les a disposició de tercers, i a comunicar-ne a Maria Monini la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Maria Monini o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Maria Monini no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

En el cas que en el lloc web www.mariamoninipsicologa.com s’habiliti alguna eina de participació dels usuaris, Maria Monini es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Maria Monini no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els diversos mecanismes de participació que s’habilitin en el lloc web.

Protecció de dades

Maria Monini complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, Maria Monini pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Maria Monini a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Així mateix, l’usuari del web que faciliti dades de caràcter personal a Maria Monini resta assabentat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les teves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a  a l’adreça de correu electrònic monini.maria@gmail.com.

Maria Monini adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Política de galetes

Maria Monini utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers al seu llocs web per tal de poder millorar els serveis que hi presta. No utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web.

Per a més informació, l’usuari pot consultar la pàgina de Política de galetes.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen,de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de La resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de Maria Monini. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l’autorització expressa i per escrit de Maria Monini.

S’autoritza l’usuari a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Maria Monini no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament.

Tot i adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, Maria Monini no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Maria Monini.

Modificacions

Maria Monini es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Enllaços

Maria Monini posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que Maria Monini conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web aliens als quals s’estableixen enllaços. Per això, Maria Monini no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

L’establiment d’un enllaç des d’un lloc web aliè cap al lloc web de Maria Monini no suposa que entre Maria Monini i el titular de l’altre lloc web hi hagi cap tipus de vincle o relació jurídica. Maria Monini no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es fa l’enllaç.

Dret d’exclusió

Maria Monini es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.